ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

astiko_234423_9265
• Οικονομικό έγκλημα
• Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο
• Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας & περιουσίας.
• Σωματικές | υλικές βλάβες
• Συκοφαντική δυσφήμηση/εξυβρίσεις
• Εικονικά/πλαστά τιμολόγια
• Παραβάσεις αγορανομικών, πολεοδομικών και υγειονομικών διατάξεων
• Εργατικά & αυτοκινητικά ατυχήματα
• Αξιόγραφα
• Εγκλήματα κατά της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας