ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

astiko_234423_9265
• Διεξαγωγή αστικών και ποινικών δικαστηρίων επί ζητημάτων ιατρικής ευθύνης από αμέλεια κατά τη διάρκεια επέμβασης/ιατροχειρουργικής πράξης (malpractice).
• Προστασία ιατρών από πειθαρχικές διώξεις, παρακολούθηση και υποστήριξη όλης της διαδικασίας της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, σύνταξη υπομνημάτων και παράσταση ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων.
• Ενημέρωση σχετικά με ζητήματα έκτασης ιατρικού απορρήτου, ενημέρωσης ασθενούς, λήψης συναίνεσης. Σύνταξη συμβάσεων προς κλινικές για έγκυρη λήψη συναίνεσης.
• Ενημέρωση γύρω από το νομικό πλαίσιο της ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΙΥΑ), της εν γένει διακίνησης γεννητικού υλικού, τον τρόπο λειτουργίας μονάδων ΙΥΑ και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης.