ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ


• Σύσταση Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών εταιριών
• Σύνταξη αστικών εταιρικών συμβάσεων
• Δίκαιο εμπορικών αντιπροσωπειών, διανομής και franchise
• Πλήρης νομική κάλυψη εταιρειών και εκπροσώπησή τους ενώπιον ιδιωτών, αρχής ή Δικαστηρίου