ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Δημητριος Σουσουρας του Χρηστου

dhmhtrios

ΘΕΣΗ: Δικηγόρος Θεσ/νίκης (Παρ’ Αρείω Πάγω με Α.Μ. 7068)
Ειδικός Δικαστικός Γραφολόγος-Εγγεγραμμένος Πραγματογνώμονας του Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης
ΣΠΟΥΔΕΣ: 1992 – Απόφοιτος 2ου Γυμνασίου Θεσ/νίκης με Απολυτήριο 19,6
1995 – Απόφοιτος 2ου Λυκείου Θεσ/νίκης με Απολυτήριο 19,4
1995 – 1998 LLB Law στο Coventry University με ειδικότητα στον κλάδο Ευρωπαϊκού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου), με Honors
1995 – 1998 Σπουδές Γραφολογίας στην Διεθνή Ένωση Γραφολόγων-Bath Ηνωμένου Βασιλείου, με βαθμό πτυχίου Διακεκριμένο
1998 – 2000 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης-Νομική Σχολή, με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς
2002 – 2006 Επιστημονική Συνεργασία και σπουδές 2ου επιπέδου στην Δικαστική Γραφολογία (τομέας «έγγραφα υπό αμφισβήτηση») στον Διεθνή Οργανισμό Εξεταστών Κειμένων, Σικάγο Η.Π.Α.
2009 – 2011 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον κλάδο Ποινικού Δικαίου και Εγκληματολογικών Επιστημών Δ.Π.Θ. με διπλωματική εργασία στην πραγματογνωμοσύνη
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: Μονογραφία: Η πραγματογνωμοσύνη στην ποινική διαδικασία-Ζητήματα δικαστηριακής πρακτικής, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2015
ΜΕΛΟΣ: Διεθνούς Ένωσης Γραφολόγων Μεγ. Βρετανίας (Αρ. Μητρώου 85210)
Επιστημονικός Συνεργάτης του Διεθνούς Οργανισμού Εξεταστών
Κειμένων με έδρα το Σικάγο Η.Π.Α. (Αρ. Μητρώου 1013)
ΠΕΙΡΑ: 2000 – Άσκηση Δικηγορίας στο Δικηγόρο Αθηνών Κατσαντώνη Αλέξανδρο
2001 – 02 Άσκηση Δικηγορίας στο Δικηγόρο Θεσ/νίκης Σουσούρα Χρήστο
2001 – 02 Δόκιμος Έφεδρος Αξ/κός Δικαστικού Αεροπορίας
2002 – Ελεύθερος Επαγγελματίας Δικηγόρος-προσωπικό γραφείο (Αριθμός αναληφθεισών υποθέσεων άνω των 1000)
2003 – Διορισμένος Πραγματογνώμονας (Δικαστικής Γραφολογίας) Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης (Αριθμός διενεργηθεισών πραγματογνωμοσυνών άνω των 600)
2013 – Διδασκαλία Αεροπορικής Νομοθεσίας σε μαθητές Σχολής Εκπαίδευσης Χειριστών Ιδιωτικών Αεροπλάνων Αερολέσχης Θεσ/νίκης
ΓΛΩΣΣΕΣ: 1990 First Certificate in English- University of Cambridge
1991 Certificat de langue Francaise
1992 Certificate of Higher Level- Oxford University
1993 Sorbonne I de la langue Francaise- Universite de Sorbonne
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ: 2004 Δίπλωμα Ιστιοπλοΐας Ανοιχτής Θαλάσσης
2013 Δίπλωμα Χειρισμού Ιδιωτικών Αεροπλάνων (PPL)
Ευριπιδης Σουσουρας του Χρηστου

euripidhs

ΣΠΟΥΔΕΣ: 1984 – Απόφοιτος 2ου Γυμνασίου Θεσ/νίκης με Απολυτήριο 18,7
1987 – Απόφοιτος 2ου Λυκείου Θεσ/νίκης με Απολυτήριο 18,6
1989 – 1994 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Νομική Σχολή, με βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς
ΠΕΙΡΑ: 1995 – 98 Άσκηση Δικηγορίας στο Δικηγόρο Θεσ/νίκης Σουσούρα Χρήστο
1994 – 96 Έφεδρος Λοχίας Σώματος Στρατονομίας Στρατού Ξηράς
1998 – Ελεύθερος Επαγγελματίας Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος Τουριστικών Γραφείων και Tour Operators (1996-2004). Νομικός Σύμβουλος Εμπορικών Εταιρειών. Συστηματική ενασχόληση στο Ποινικό και στο Διοικητικό Δίκαιο με υποθέσεις Σωμάτων Ασφαλείας, Ενόπλων Δυνάμεων (πρόσληψη, προαγωγή, απόλυση, απόταξη, πειθαρχικές ποινές, Στρατοδικεία, Ναυτοδικεία, Αεροδικεία, Ανακριτικά Συμβούλια κτλ.) και λοιπών Δημοσίων Υπαλλήλων. Εκδίκαση υποθέσεων στον Άρειο Πάγο, Συμβούλιο της Επικρατείας, Ελεγκτικό Συνέδριο.
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Αρμενόπουλος-Επιστημονική Επετηρίδα 2004: «Αντίθετη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου η επιβολή πειθαρχικής ποινής αυστηράς φυλάκισης στους οπλίτες και του Υπαξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΓΛΩΣΣΕΣ: 1991 First Certificate in English- University of Cambridge
1992 Certificat de langue Francaise