ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤHΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στα 30 χρόνια της λειτουργίας του γραφείου μας χειριστήκαμε περισσότερες από 4.000 υποθέσεις, εκ των οποίων περισσότερες από 2.000 ανατέθηκαν εντός της τελευταίας δεκαετίας στους παρόντες partners, ενώ το συνολικό αντικείμενο των οικονομικά αποτιμητών υποθέσεων που χειριστήκαμε την τελευταία δεκαετία ανέρχεται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Τα αποτελέσματα των υποθέσεων που χειριστήκαμε είναι εξαιρετικά θετικά, με το ποσοστό επιτυχούς έκβασης να ξεπερνά το 90%, δικαιώνοντας σχεδόν πάντα τις αρχικές εκτιμήσεις που γίνονται κατά την ανάληψη κάθε υπόθεσης.

 

Αυτό το εξαιρετικά σπάνιο ποσοστό έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως την απόλυτη ειλικρίνεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τους εντολείς μας για κάθε μία υπόθεσή τους, ενημερώνοντάς τους από την αρχή τόσο για τις πιθανότητες θετικής εξέλιξης όσο και για το τελικό, μετρήσιμο αποτέλεσμα που μπορούμε να φέρουμε. Η ειλικρίνεια και η ευθύτητα κατά το στάδιο ανάληψης κάθε υπόθεσης, απαλλαγμένη από «αρεστές» πλην μη υλοποιήσιμες υποσχέσεις, σε συνδυασμό με τη μακρόχρονη εμπειρία μας, οδηγεί στη συμπλήρωση του παραπάνω αξιοσημείωτου ποσοστού κατάκτησης στόχων.

  • All

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΕΝΑ E-MAIL